contact: leneleve@gmail.dk

 

 

 
Formation:  J'ai été élève de Egon Bjerg Nielsen à Copenhague à 2 ans, puis nous (les elèves) avons fondés un atélier à Copenhague. Ensuite j'ai été un ans à Paris à l'Académie Goetz-Daderian etudient la peinture et la gravure chez m. Daderian.
Mon activité preferé est la peinture, le dessin et la gravûre. J'essaie de créer des expériences spatiales avec des elements surprennants pour vous donne une réflexion extraordinaire.
Je donne des cours et je souhaiterait également votre visite dans mon atélier .
Je suis membre de, BKF, Les graveurs danoius, Fyns Grafiske Værksted et  Hollufgård.
 

Jeg har været elev af Egon Bjerg Nielsen i København i 2 år, derefter startede vi elever et fælles-værksted i Valby, ved København. Derefter var jeg et år i Paris hos Academie Goetz-Daderian.
Mine fortrukne arbejdsområder er maleri, tegning og grafik. Jeg forsøger at skabe helstøbte rumoplevelser med overraskende elementer, som skal give dig en oplevelse der danner en eftertanke.Jeg underviser gerne og modtager også gerne besøg i mit atelier efter forudgående aftale.

Jeg er medlem BKF, Danske Grafikere, Fyns Grafiske Værksted og Billedkunstværkstederne på Hollufgård.

 

links:

www.gah.dk

www.fynsgv.dk

www.bkf.dk

www.frankfenriz.dk

 

I've been a pupil of Egon Bjerg Nielsen in Copenhagen 2 years, then we formed a common workshop in Valby in Copenhagen. Then I spent a year in Paris at the Academie Goetz-Daderian.My favorite activity is painting, printing and drawing. I'm trying to create spatial experiences with surprising elements to give you a change of mind. I like to teach and would welcome you to pay a visit in my atelier after appointment.

I'm a member of
BKF, Danish PrintersFunen Printmaking Workshop

 

 

Jeg har været censor ved K.E og K.S, og jeg er aktiv bestyrelsen for BKF, FGV og Faaborg-Midtfys Kommunes Kunstråd.